All news

Transformace studentského členství na osobní členství na Kaskádě.

Datum:07.2.13

Transformace studentského členství na osobní členství.

Transformace bude provedena na základě žádosti člena podané do 12 měsíců ode dne zániku studentského členství.Člen, který před ukončením studia na vysoké škole uhradil alespoň dva roční členské příspěvky pro studentské členství, může požádat o bezplatné provedení transformace.Tento člen také může hradit po ukončení studia na vysoké škole, které trvalo nejméně 2 akademické roky, a provedené transformaci studentského členství na členství osobní až do kalendářního roku, ve kterém dovrší 26 let, včetně, roční příspěvek pro studentské členství. Osobní členství po provedení bezplatné transformace je pak nepřevoditelné až do roku, ve kterém dovrší člen 30 let věku.