ČESKÝ AKADEMICKÝ GOLF

V lednu roku 1996 vzniká komise golfu při České asociaci akademického sportu ČAAS. Jejími zakladateli jsou Jana Giacintova a Pavel Vidura. Tato organizace, která je stejně jako Česká golfová federace členem ČSTV, byla v roce 2000 přejmenována na Českou asociaci univerzitního sportu ČAUS.

ČAUS je členem FISU – Mezinárodní federace univerzitního sportu, která je garantem pro pořádání Akademických mistrovství světa vždy jednou za dva roky mezi Univerziádami.

Komise golfu je garantem každoročního pořadatelství Akademického Mistrovství ČR. Popularizuje golf mezi studenty vysokých škol v rámci povinné i dobrovolné tělesné výchovy. Zajišťuje akademickou reprezentaci na světových a evropských univerzitních mistrovstvích.

Předsedou komise golfu ČAUS: Jana Giacintova


VŠ liga pro rok 2015 a dále byla ZRUŠENA!