Tak i v UGL družstev a jednotlivců nám koronačas způsobil změny v termínech. Nejbližší akci je AMČR - Akademické mistrovství ČR v jednotlivcích a Akademické mistrovství ČR univerzitních družstev, které se bude konat jako samostatná soutěž a to na Kácově 31.8.-2.9. 21. Náhradní termín pro Zbraslav -dvoudenní turnaj je 29.-30.9. 21 .Těšíme se na Vás -za soutěžní výbor ligy Jana Gia

VŠEOBECNÉ PROPOZICE

UNIVERZITNÍ LIGY DRUŽSTEV 2021


 

Status: 1. ročník ligové soutěže společných 4členných vysokoškolských družstev.

Pořadatel: Komise golfu České asociace univerzitního sportu s podporou Národní sportovní agentury, České golfové federace a golfových resortů.

Právo účasti: Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez omezení věku. Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty. 

Podmínka účasti: Registrace v ČGF nebo členství v PGAC a platný studijní průkaz, v případě ukončení studia v minulém roce fotokopie diplomu.

Termíny turnajů: 27. 04. 2021 (úterý) – GR Olomouc

28. 04. 2021 (středa) – GR Kaskáda

11. 05. 2021 (úterý) – Prague City Golf Zbraslav

12. 05. 2021 (středa) – Prague City Golf Zbraslav

Finále: 31.-2.9. 2021 (úterý- čtvrtek) - Panorama GR Kácov

Přihlašování:     E-mailem na: jgiacintova@seznam.cz

Forma přihlášky: Název univerzity, jména a příjmení hráčů, datumy jejich narození, registrační čísla v ČGF a kontakt na kapitána (telefon + e-mail); formulář přihlášky najdete v příloze turnaje na serveru ČGF.

Uzávěrka přihlášek: pro každý turnaj 5 kalendářních dnů před termínem jeho konání

Kategorie: Společná (muži i ženy), PRO a amatéři s hendikepem maximálně 36. Všichni muži hrají z bílých odpališť, všechny ženy z modrých odpališť.

Způsob hry: 1 x 18 jamek na rány bez vyrovnání, amatéři hrají na úpravu hendikepu. Do týmové soutěže se družstvu z každého turnaje započítávají tři nejlepší výsledky.

Týmy: Za každý tým mohou do turnaje nastoupit 4 hráči (minimálně 3 hráči). V průběhu ligové soutěže může za jeden společný tým nastoupit maximálně 8 hráčů. Hráč, který v lize odehrál třeba jen jedno kolo za některý tým, nemůže již v tom stejném ročníku ligy nastoupit v lize za jiný tým. Každá vysoká škola může nominovat libovolný počet týmů.

Vítězství: Titul ligového mistra získá vysokoškolské družstvo, které bude mít po započtení nejlepších výsledků ze tří turnajů nejnižší skóre. Pokud budou mít dvě nebo více družstev po odehrání posledního kola UGLD stejné skóre, rozhodne o pořadí (postupně jak je uvedeno): lepší nejnižší započítávaný turnajový výsledek družstva z kteréhokoli turnaje sezony; lepší nejnižší započítávaný turnajový výsledek v posledním ligovém kole; lepší nejnižší započítávané skóre jednotlivce z kteréhokoli turnaje sezony; lepší nejnižší započítávané skóre jednotlivce v posledním ligovém kole; rozehrávka (1 hráč za 1 družstvo, na rány, náhlá smrt). 

Vklad: Hráči neplatí žádný vklad. Green fee i startovné je hrazeno dotací ČAUS

Další náhrady: Hráči mají nárok na příspěvek na dopravu (při jedné osobě v autě 4 Kč/km; při dvou osobách v autě 5 Kč/km) a příspěvek na ubytování do 500 Kč na hráče a noc oproti předloženému dokladu v případě dvou následujících turnajů po sobě.

Stravování: Pro hráče je zajištěna voda a ovoce na hřiště

Soutěžní výbor ligy: Jana Giacintova (ředitelka soutěže), Jiří Skoumal, Martin Červený, Tomáš Gryc a nominovaní rozhodčí turnaje.

 

V Brně dne 31. března 2021 Jana Giacintova

ředitelka UGLD 2021

GIA GOLFBRNO - golfová škola

> Chci se zapsat a vím kam

Podívejte se i na stránky:  giagolfbrno :

https://jgiacintova.wixsite.com/giagolfbrno

Pro přihlašování do výuky golfu pošlete mail na: jgiacintova@seznam.cz

Pak zašlete poplatek za výuku na účet 1021010181/6100 do zprávy uvedete své jméno.

Objevte golf, zevnitř vypadá jinak...

Ve spolupráci s Kaskáda Golf Academy nabízím různé kurzy:

> Chci se podívat, co GIAGOLF nabízí

Dlouhodobý trénink je nezbytnou součástí  každého golfisty jakékoliv úrovně. Golf se svou kombinací přesnosti v prostoru a čase a uvolněnosti pohybu není jako jiný sezónní sport, kdy na jaře sejměte kolo z háku a jedete. 


Jsem student a s golfem chci začít

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz s uvedením svých časových možností.

2. tréninky probíhají hodinu a půl vždy jedenkrát v týdnu ve vypsaných hodinách po dobu 10 týdnů v průběhu letního semestru.

Jsem student a golf už hraji

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz do skupiny mírně pokročilých a choďte pravidelně na trénink na drivingu

2. přihlaste se na víkendový golfový kurz na Kořenec

3. přihlaste se do 4 do flajtu a mějte vždy hodinový trénink a hru na 9 jamek na Kaskádě, cena 7.000,-Kč při 4 osobách

Jsem žena a chci hrát jen se ženami

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 4 ženy do flajtu, info naleznete v záložce VÝUKA/ 4 DO FLAJTU

Mám zelenou kartu a chci hrát na hřišti, jen nemám s kým

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 4 do flajtu,info naleznete v záložce VÝUKA/ 4 DO FLAJTU

Jsem členem GCB a chci tréninky na hřišti

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 2 do flajtu - popis naleznet v záloce 4 do flajtu


Dále nabízím:

  • jednotlivé lekce
  • individuální tréninkový plán
  • celoroční kurzy
  • společné tréninky žen
  • dětské tréninky
  • výuka studentů

  • program 4 do flatu - úplní začátečníci, hra na akademii
  • program 4 do flajtu pro Hcp 54
  • program 4 do flajtu -trénink na hřišti  

 

GIA GOLFBRNO jsem já

 


Nejdřív s golfem bojovala. Dnes ho Giacintova učí  


Mgr. Jana Giacintova, profesionální trenér PGA

 

Členem PCA jsem od roku 2012, jsem absolventkou Five Star Golf Academy (2012-2014).V roce 2014 jsem složila závěrečnou zkoušku na plně kvalifikovaného profesionálního trenéra dle standardů evropské PGA. Jsem absolventkou pedagogické fakulty oboru tělesná výchova specializace lyžování. Zkušenosti s výukou golfu vysokoškolských studentů mám od roku 2002. Golf hraji od roku 1996.

Vyučuji v češtině a francouzštině.


Kontakt: 

 T: +420 603 82 90 43 e-mail: jgiacintova@seznam.cz, www.golfbrno.cz