V rámci Českých Akademických her se odehraje Akademické mistrovství České republiky univerzitních družstev v termínu 23. až 25.6. 2024 v Liberci na Ypsilonce

Propozice ČAH:

pastedGraphic.png

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2024

Ypsilon Golf Liberec; 23. – 25. červen 2024 




PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV



14. ročník Akademického Mistrovství České republiky univerzitních družstev


Pořadatel: Komise golfu České asociace univerzitního sportu, Česká golfová federace a Ypsilon Golf Liberec a.s.

Hřiště: Ypsilon Golf Liberec

Hlavní rozhodčí:   Josef Slezák

Ředitel soutěže:   Jana Giacintova

Soutěžní výbor:    Jana Giacintova, Josef Slezák

Ceny: Titul Akademický mistr/yně ČR univerzitních družstev, medaile

Přihlášení: odeslání přihlášky = (forma přihlášky je v příloze: Název univerzity,Jména a příjmení hráčů, Datum narození, Forma studia, e-mail kapitána + reg.číslo) e-mailem na jgiacintova@seznam.cz!!! Termín: Do 30.dubna, první bere!
Podmínka účasti: registrace v ČGF a platný studijní průkaz nebo v případě ukončení studia v tomto roce fotokopii diplomu. 
Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty. 
Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách a VOŠ bez omezení věku. Registrace do soutěže dle pokynů organizačního výboru ČAH - nutno předložit potvrzení o studiu (ISIC, index, diplom).

Podmínky: 1/ Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Hard Card ČGF a Místních pravidel hřiště, vydaných pro tuto soutěž.
2/ Hraje se 3x18 jamek na rány bez vyrovnání na úpravu hendikepu.
3/ Kategorie – 4-členná smíšená družstva (min. počet hráčů v družstvu je 3) 
4/ Vítězem kategorie se stává družstvo s nejnižším součtem ran z všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí na prvním místě v kategorii rozehrávka hráčů - vždy jeden z družstva, hráče do rozehrávky deleguje družstvo. Na dalších místech se o pořadí rozhoduje dle Soutěžního řádu ČGF. 
Ve dnech konání mistrovství je trénování povoleno pouze na plochách určených pořadatelem. Hrát mezi soutěžními koly není povoleno. 
5/ Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována regulérnost soutěže a bylo možno soutěž dokončit.

6/ Podmínky účasti družstva:

 • družstvo tvoří 4hráči (muži i ženy) téže univerzity-vysoké školy.  Počet družstev za jednotlivé univerzity není omezen,avšak celkový počet zúčastněných družstev je pouze 10. Do konečného hodnocení se započítávají 3 nejlepší výsledky. Minimální počet hráčů přihlášeného družstva je 3.
 • hráči družstva musí být registrováni podle Registračního řádu ČGF;
 • hráči družstva musí mít hendikep EGA (max. 36,0);
 • řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška = potvrzení účasti;

Vítězství: nejlepší brutto

Datum zahájení:  23.6.2024

Čas zahájení:      xxx

Datum ukončení: 25.6.2024

Tréninkové kolo:  22.6.2024 v odpoledních hodinách, na vlastní náklady (na náklady vysílající školy)

Počet kol: 3

Způsob startu:  Postupný

Uzávěrka přihlášek: do 5.6. 24

Startovní listina:  22.6.2024 od 12:00 na serveru ČGF

Poplatky: Bez poplatku

Ubytování: na kolejích , hrazeno pořadatelem

Stravování: vlastní náklady nebo na náklady vysílající školy

Úhrada nákladů na dopravu:  ne (na náklady vysílající školy)



Právo na změny vyhrazeno.


  


Těšíme se na Vás -za soutěžní výbor  Jana Gia

GIA GOLFBRNO - golfová škola

> Chci se zapsat a vím kam

Podívejte se i na stránky:  giagolfbrno :

https://jgiacintova.wixsite.com/giagolfbrno

Pro přihlašování do výuky golfu pošlete mail na: jgiacintova@seznam.cz

Pak zašlete poplatek za výuku na účet 1021010181/6100 do zprávy uvedete své jméno.

Objevte golf, zevnitř vypadá jinak...

Ve spolupráci s Kaskáda Golf Academy nabízím různé kurzy:

> Chci se podívat, co GIAGOLF nabízí

Dlouhodobý trénink je nezbytnou součástí  každého golfisty jakékoliv úrovně. Golf se svou kombinací přesnosti v prostoru a čase a uvolněnosti pohybu není jako jiný sezónní sport, kdy na jaře sejměte kolo z háku a jedete. 


Jsem student a s golfem chci začít

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz s uvedením svých časových možností.

2. tréninky probíhají hodinu a půl vždy jedenkrát v týdnu ve vypsaných hodinách po dobu 10 týdnů v průběhu letního semestru.

Jsem student a golf už hraji

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz do skupiny mírně pokročilých a choďte pravidelně na trénink na drivingu

2. přihlaste se na víkendový golfový kurz na Kořenec

3. přihlaste se do 4 do flajtu a mějte vždy hodinový trénink a hru na 9 jamek na Kaskádě, cena 7.000,-Kč při 4 osobách

Jsem žena a chci hrát jen se ženami

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 4 ženy do flajtu, info naleznete v záložce VÝUKA/ 4 DO FLAJTU

Mám zelenou kartu a chci hrát na hřišti, jen nemám s kým

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 4 do flajtu,info naleznete v záložce VÝUKA/ 4 DO FLAJTU

Jsem členem GCB a chci tréninky na hřišti

1. začněte přihlášením se na email: jgiacintova@seznam.cz a chtějte místo ve skupině 2 do flajtu - popis naleznet v záloce 4 do flajtu


Dále nabízím:

 • jednotlivé lekce
 • individuální tréninkový plán
 • celoroční kurzy
 • společné tréninky žen
 • dětské tréninky
 • výuka studentů

 • program 4 do flatu - úplní začátečníci, hra na akademii
 • program 4 do flajtu pro Hcp 54
 • program 4 do flajtu -trénink na hřišti  

 

GIA GOLFBRNO jsem já

 


Nejdřív s golfem bojovala. Dnes ho Giacintova učí  


Mgr. Jana Giacintova, profesionální trenér PGA

 

Členem PCA jsem od roku 2012, jsem absolventkou Five Star Golf Academy (2012-2014).V roce 2014 jsem složila závěrečnou zkoušku na plně kvalifikovaného profesionálního trenéra dle standardů evropské PGA. Jsem absolventkou pedagogické fakulty oboru tělesná výchova specializace lyžování. Zkušenosti s výukou golfu vysokoškolských studentů mám od roku 2002. Golf hraji od roku 1996.

Vyučuji v češtině a francouzštině.


Kontakt: 

 T: +420 603 82 90 43 e-mail: jgiacintova@seznam.cz, www.golfbrno.cz